Verwarming Bruno

uw specialist voor verwarming en sanitair

Verwarming

CENTRALE VERWARMING

Het principe

Een centrale verwarmingsinstallatie is een complex samenspel tussen verschillende elementen; de ketel – met de brander en de boiler – de leidingen, de warmtelichamen en de regelapparatuur.
Het verhaal begint bij de verwarmingsketel die warm water op temperatuur brengt. Dit wordt vervolgens via de leidingen naar de warmtelichamen gevoerd om de warmte van het water aan de lucht af te geven. De warmtevraag wordt gestuurd door de regelapparatuur.

Verwarmingsketels

Er bestaan drie types verwarmingsketels:

 • Klassieke: Het water wordt verwarmd tot een temperatuur tussen 70 en 90° C op basis van klassieke verbranding (lage aankooprijs – laag rendement)
 • Lage temperatuur: Het water wordt verwarmd tot een temperatuur tussen 30 en 70 ° C, dit door verbranding en warmterecuperatie uit de verbrandingsgassen. (hoog rendement)
 • Condensatie: Het water wordt verwarmd tot een temperatuur tussen 70 en 90 ° C. Naast de brander wordt hiervoor ook optimaal gebruik gemaakt van de warmte in de waterdamp uit de verbrandingsgassen. Dit type ketel wint snel aan terrein. (hoog rendement)

Formaten

Verwarmingsketels bestaan in twee varianten:

 • Vloerketels: Vragen nog een beperkte vloerruimte. Dit moet niet noodzakelijk een aparte stookruimte zijn, maar kan ook een hoekje in de kelder of garage zijn.
 • Wandketels: kunnen eenvoudig tegen een wand gehangen worden, zijn heel compact. Er is dus geen aparte stookruimte meer nodig. Dit principe laat zelfs toe gaswandketels op zolder te plaatsen wat op zich voordeliger is in de woonpolis.

Open of gesloten apparaten

Voor aanvoer van zuurstof en de afvoer van de rookgassen bestaan er twee verschillende principes:

 • Open systeem: klassieke schoorsteen zorgt voor de afvoer van de rookgassen, de zuurstof – nodig voor de verbranding – wordt uit de ruimte gehaald waar de gasketel staat of hangt.
 • Gesloten systeem: via één muurdoorvoer worden rookgassen weggeblazen en zuurstof aangezogen. Dit via een dubbelwandige buis. De binnenste buis voert de rookgassen af, de buitenste zuigt zuurstof aan.

Brandstoffen

Aardgas

 • Veelzijdig: je kunt aardgas niet alleen gebruiken om te verwarmen, maar ook om te koken
 • Zuinig: De ketels met het HR Top of HR + kwaliteitslabel zijn zuinig en bieden een hoog rendement.
 • Geen opslag: het aardgas komt via de aanvoerleiding de woning binnen wanneer het nodig is. Je hebt dus geen investeringskost voor een opslagtank. Daartegenover staat dat je de prijs niet zelf in de hand hebt door aardgas aan te kopen op het gunstigste moment
 • Jaarlijkse controle van installatie is niet verplicht, maar is wel een aanrader
 • De installatie moet voor ingebruikname gekeurd worden door een erkend installateur (Cerga)

Stookolie

 • Stookolie heeft een transparante kostprijs
 • Zuinige technologie: de ketels met Optimaz en Optimaz-elite label zetten de stookolie voor bijna 100% om in warmte
 • Veilig: stookolie is een veilige brandstof die niet ontploft, niet ontvlambaar is onder 55°C en het risico op CO-vergiftiging is heel klein
 • Comfortabel: Je beschikt over een eigen voorraad en beslist zelf wanneer je die aanvult. Je hebt de prijs dus enigszins in eigen handen. Weet wel dat deze opslagvoorziening een investering vraagt en gekeurd moet zijn.
 • De verwarmingsinstallatie moet jaarlijks onderhouden worden
 • Combineerbaar met hernieuwbare energie

Elektrische verwarming

 • Heel lage installatiekost: geen ketel nodig , geen extra ruimte nodig. Het verwarmingselement wordt rechtstreeks op het stopcontact aangesloten
 • Duur in verbruik
 • Indirecte elektrische verwarming (accumulatie) is goedkoper dan directe elektrische verwarming

Kwaliteitslabels

OPTIMAZ en OPTIMAZ-elite

Om het rendement van stookolieketels aan te geven werden twee kwaliteitslabels in het leven geroepen:

 • OPTIMAZ: wordt toegekend aan hoogrendementscombinaties met lage temperatuurtechniek die en verbrandingsrendement van minimum 93 % behalen. Tegelijkertijd voldoet het apparaat voor 100 % aan de strengste normen inzake NOx- en CO-emissies.
 • OPTIMAZ-elite: bestemd voor stookolieketels die gebruik maken van de condensatietechniek. Ze recupereren nagenoeg volledig de warmte die verloren gaat via de uitlaat of schoorsteen. Deze condensatieketels moeten een rendement van 97,5 % behalen.

HR+ en HR TOP

Ook bij gasketels tonen kwaliteitslabels hun rendementsprestatie aan:

 • HR+: bieden een minimumrendement van 84 (+2 log Pn)% bij vollast en 80 (+ 3 log Pn)% bij deellast. Ze zijn verder ook volledig in regel met de geldende emissienormen.
 • HR TOP: is de variant van het HR+-label voor condensatieketels. Hier mag je rekenen op minstens: 91 (+ 1 log Pn) % bij vollast en op minstens 97 (+ 1 log Pn)% bij deellast.

Graag meer info of een offerte?

Contacteer ons of bel 0476 / 08 81 48